Libros Relacionados

TRAZOS SOBRE A VESTIMENTA TRADICIONAL

NO SURLESTE DE OURENSE

 

Autor:

José Rodriguez Cruz

 

libro2
Editorial: Deputación Provincial de Ourense
ISBN: 84-96011-70-4
Publicación: 2004
Páxinas: 199 páxinas.
Fotografías: José Rodriguez Cruz
Descrición: Esta obra forma parte do traballo de investigación que o gudiñés José Rodriguez Cruz vén desenvolvendo desde hai máis de vinte anos na contorna Surleste de Ourense e zona próximas de Sanabria e Tras-os-Montes (Portugal) onde, de boca das persoas de idade, recompila o seu saber e experiencias principalmente nos camppos da etnografía, antropoloxía, historia, lingüistica, toponimia...

 

 

 

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos